Shopsy zapewnia usługi szybkiego i wygodnego wyszukiwania towarów, zapewniając dostęp do ofert witryn partnerskich. Wszystkie informacje o produktach prezentowanych w Shopsy pochodzą z witryn partnerskich.

Witryny Shopsy i partnerskie działają osobno i są od siebie niezależne. Wszyscy użytkownicy zainteresowani konkretną ofertą opublikowaną w Shopsy są automatycznie przekierowywani do zasobów stowarzyszonych.

Shopsy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach na swojej stronie internetowej, aby przestać je publikować bez ostrzeżenia. Shopsy jest zasobem informacyjnym chronionym prawem autorskim. Shopsy jest przedmiotem własności.

Prawa własności

Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji jest zabronione bez zgody Shopsy i jest karalne z mocy prawa.

Wszystkie oferty przesłane przez partnerów Shopsy na stronę są chronione prawem, służą wyłącznie celom informacyjnym, nie implikują ich kopiowania, przechowywania ani jakiegokolwiek dalszego komercyjnego wykorzystania.

Odpowiedzialność

Shopsy nie ponosi odpowiedzialności za treść, wygląd, legalność i dokładność witryn partnerskich, których informacje są prezentowane na Shopsy.

Shopsy nie gwarantuje sprawnego działania strony, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za problemy techniczne.

Shopsy może dokonywać zmian w materiałach na tej stronie bez ostrzeżenia. Aktualizacja materiałów na stronie Shopsy nie jest wymagana w przypadku utraty ich przydatności.